Sotning & Ventilation i Kronoberg AB

Besiktningar & kontroller

För privatkunder, hyresvärdar och företag
Vi har en rad efterfrågade expertkunskaper inom brandskydd och inomhusklimat. Allt från installationskontroller av eldstäder och rökkanaler till temperaturloggning och rökgasmätningar samt OVK.

Vi utför

SSR-Godkänd Besiktnning

Installationsbesiktning

När du installerat en ny eldstad med rökkanal för att få slutbesked av kommunen.


Statuskontroll

När du vill veta status på befintlig skorsten eller eldstad. Vi besvarar frågor som till exempel: Kan jag elda i den här öppna spisen? Kan jag montera en braskamin till min skorsten? Hur många kanaler har jag i min murade skorsten?

Överlåtelsebesiktning

När du avser att köpa eller sälja en fastighet och vill kolla upp alla eldstäder. En viktig fördjupande del av jordabalksbesiktningen vid fastighetsförsäljning.


Sprängningar

Kontroll av murade skorstenar och eldstäder inför, under och efter vibrationsalstrande arbeten.


Ventilation

Certifierad funktionskontrollant och är därmed behörig att utföra den obligatoriska ventilationskontrollen (Ovk) för all typ av ventilation i samtliga fastighetstyper.


Vi utför också

  • Läckagemätning på ventilationssystem
  • Luftflödesmätningar
  • Temperaturmätningar i kanal och ventilation

 

 

 
Sotning och ventilation i Kronoberg AB | Fasanvägen 20 | 363 31 Rottne | Telefon: 072-500 55 90 | info@sotochvent.se